Weerbeeld Ashburn
Temperatuur: 3 Gr.
Geheel bewolkt
Windsnelheid: 29.9 Km/h
Windrichting: WNW
Luchtdruk: 1013 mB
Luchtvochtigheid: 48 %
Gevoelstemp.: -2.3 Gr.
UV index: 3
Bewolking: 100 %

Buienradar

VBR op Facebook


Foto van de dag
Er werd voor vandaag 26-11-2021
geen foto toegestuurd.

Ook jouw foto op deze site?
Klik hier


VBR op STRAVAWELKOM OP DE VBR WEBSITE

COVIDREGELS UPDATE VANAF 19 NOVEMBER 2021

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker (vanaf 29 oktober!)

Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar. 
Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers, ....
Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:

Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Houd wel altijd voldoende afstand en houd rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur. 
Bij meer publiek heb je als organisator niet langer twee opties:

Ook voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig. 
Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be
Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Indoor infrastructuur

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.
We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol plaatsen we ten laatste maandag online. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

(Bron: Sport Vlaanderen)


AANSLUITING 2022

De jaren 2020 en 2021 zullen de geschiedenis ingaan als de jaren van de Coronapandemie. Onze sociale en sportieve activiteiten werden gedurende 2 jaar aan banden gelegd. Fietsen was onder bepaalde omstandigheden nog mogelijk maar de clubgeest werd ons grotendeels ontnomen.

In die optiek durven we jullie vragen het vertrouwen in jullie clubs opnieuw te bevestigen door zo vlug mogelijk jullie heraansluiting voor 2022 te bevestigen. Onze clubverantwoordelijken, die zich op vrijwillige basis inzetten, zullen dit ervaren als een blijk van steun om hun vereniging in deze moeilijke omstandigheden te leiden.

Uiteraard zijn individuelen evenzeer welkom maar ook daar verzoeken we hun aansluiting of heraansluiting zo vlug mogelijk te bevestigen.

Praktisch:

De bijdrage bedraagt 1x 35 euro voor alle leden van het gezin.

Alle details vinden jullie op onze website www.vbr-vlaanderen.be onder “Lid worden”. 

Ben je nog geen lid van de VBR en begint het ook te kriebelen? neem contact op met ons secretariaat en stuur een bericht via ons "contactformulier" 


VBR WIELERKLEDIJ

Teneinde de VBR (Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme) verder als autonome bond te promoten werd beslist dat;

Alle aangesloten VBR-clubs een “kledij ontwerppremie” kunnen aanvragen vanaf augustus 2021. 


VBR LIDKAARTEN

VBR leden ontvangen geen nieuwe lidkaart. De controle en of scanning van je lidmaatschap gebeurt via de barcode op de achterkant van je elektronische identiteitskaart.
De koppeling gebeurt aan de hand van je rijksregisternummer in onze databank. Indien we nog niet over je rijksregisternummer beschikken, krijg je hiervan een melding bij inloggen op onze website www.vbr-vlaanderen.be.
Nieuwe leden die niet beschikken over de Belgische nationaliteit en bijgevolg geen geldig rijksregisternummer hebben, blijven een lidkaart ontvangen.


GRATIS PECHVERHELPING VOOR VBR LEDEN.

 

VBR leden genieten van gratis pechverhelping in de BENELUX.
Bij pech bel je het gratis nummer 0800/787.62.

Geef je naam, lidnummer en de plaats waar je met pech staat door en je wordt geholpen.
 


VOORAF INSCHRIJVEN OP VBR ORGANISATIES MET DE VBR INSCHRIJVINGSTOOL

Zoals we naderhand weten dienen alle organisatoren van evenementen zich aan tal van maatregelen te houden bij het organiseren van een rally of

 mountainbike. Eén van de maatregelen is dat organisatoren er voor moeten zorgen dat de deelnemers zich vooraf kunnen inschrijven in een bepaald tijdslot en dit om grote concentraties mensen te vermijden.

Omdat dit voor veel organisatoren een brug te ver is hebben we bij de VBR een volledige “online inschrijvingstool” voor onze VBR clubs ontwikkeld.
De clubs kunnen via een simpele “plug in” het VBR formulier op hun eigen website plaatsen.
De clubbeheerders kunnen de volledige opvolging van de betalingen en het doormailen van de tickets online regelen met een simpele drukknop.

VBR clubs die interesse hebben in een online demo of om deze tool te gebruiken bij hun organisatie neem dan zeker contact op met ons secretariaat.

 


PRINTVERSIE VBR LIDKAART

Is jouw huidige lidkaart moeilijk leesbaar of zijn er problemen met de barcode tijdens het inscannen download dan nu de printversie van jouw VBR lidkaart.  Deze lidkaart bevat alle nodige informatie om aan te bieden aan erkende organisaties van de VBR, VWB of nevenbonden.  Wees creatief want deze lidkaart heeft het formaat van de standaard lidkaart en kan je na het uitknippen kleven op jouw bestaande huidige lidkaart of kleef deze op je rittenkaart, zo dien je slechts één kaart bij te houden.
Deze nieuwe lidkaart kan je GRATIS downloaden via het Login menu onder de rubriek "Mijn Beheer" en klik door naar "Mijn VBR Lidkaart"

 


E-TOOL VOOR MTB ORGANISATOREN

Wie in Vlaanderen een veldtoertocht organiseert, weet dat daar heel wat bij komt kijken. Als organisator moet je bij verschillende instanties aankloppen om toelating te krijgen. Met de E-tool VTT wil Sport Vlaanderen de administratieve procedure voor de organisatoren van veldtoertochten vergemakkelijken en op een uniforme manier laten verlopen.

Sport Vlaanderen heeft de E-tool VTT samen met de verschillende betrokkenen, de verenigingen, sportfederaties, gemeenten, provincies en het ANB, ontwikkeld. In de e-tool VTT is er een loket voorzien voor zowel de organisatoren, de federaties als voor de steden en gemeenten. Zij kunnen het dossier op ieder moment raadplegen. Alle betrokkenen krijgen op regelmatige tijdstippen informatie over de status van het dossier per mail toegestuurd. 

Telkens wanneer een organisator een aanvraag indient, worden de tochten gescreend op datum en per provincie in een globale kalender gezet. De sportfederaties maken op basis daarvan hun kalender op. Sport Vlaanderen screent daarna de veldtoertochten en controleert of er geen andere veldtoertocht op dezelfde dag in hetzelfde gebied plaatsvindt. Na positief advies stuurt Sport Vlaanderen de aanvraag door naar het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB onderzoekt de veldtoertocht en geeft, indien de tocht door haar gebieden loopt, al dan niet de toestemming voor de tocht.

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk rekening houden met de opmaak van de zomer- en winterkalender van de verschillende federaties. Daarom is de timing van de aanvraag zeer belangrijk en werkt Sport Vlaanderen met zogenaamde ‘bulk’-aanvragen. Dit betekent dat je voor het indienen van verplichte documenten enkele belangrijke data moet respecteren. Heb je een deadline gemist? Geen nood, je kan je aanvraag nog steeds “individueel” indienen.

Meer info via de website van Sport Vlaanderen


BARCODESCANNERS

De VBR biedt naast onze bewegwijzeringspijlen nu ook een nieuwe barcodescanner aan.  De scanners zijn enkel te koop door officiële VBR - clubs.  
Deze nieuwe scanners zijn uitermate geschikt voor alle types 1D barcodes alsook QR barcodes (nieuwe identiteitskaarten) en kosten amper 90 euro. (....ongeveer 195 euro winkelprijs) 

Bovendien kan men barcodes scannen op lidkaarten maar ook rechtstreeks op electronische schermen (smartphones, sporthorloges, ....). 

De scanners worden geprogrammeerd afgeleverd en zijn dus onmiddellijk gebruiksklaar.

Neem vlug contact op met het secretariaat voor meer informatie.


SUBSIDIEDOSSIER VBR CLUBS


 
Als VBR club kan je het subsidiedossier voortaan downloaden op onze eigen website.  Ga naar het login menu en klik door naar het "Clubbeheer" gevolgd door "subsidie dossier"
Daar kan je het verzekeringsattest en de officiële clubledenlijst downloaden. 

VBR VLAANDEREN NU OOK OP FACEBOOK!

Eindelijk en nergens te vroeg zijn we maar de VBR heeft nu ook een eigen Facebook pagina waarop je zelf berichten kan posten en evenementen aankondigen. 

Klik vlug door naar https://www.facebook.com/VBR-564289840729882/
... en "like" ook onze pagina.


GPS PARCOURS VAN JOUW ORGANISATIES OP DE VBR WEBSITE

VBR organisatoren kunnen nog steeds de GPS parcours opladen van hun eigen organisaties en dit per afstand.  Ter bescherming van deze parcours zijn deze ENKEL zichtbaar voor VBR leden (na inloggen).  De nieuwe "GPS Viewer" toont voortaan naast, het volledige parcours, ook de aangebrachte waypoints, het stijgingspercentage, hoogteverschillen en hoogtemeters van het opgeladen parcours.  Heb je zelf een GPS toestel dan kan je bovendien het parcours downloaden en installeren op jouw GPS toestel.
De methode om een GPS parcours op te laden kan je terugvinden op de "CLUB DOWNLOADS"


BERICHT AAN ONZE ORGANISATOREN

Zoals eerder aangekondigd heeft de VBR beslist om vanaf 1 oktober 2021 de maximum tarieven voor VBR-organisaties aan te passen. Aangezien het hier gaat om maximumprijzen staat het elke club vrij om lagere tarieven te hanteren.


Klik hier voor de nieuwe maximumprijzen van VBR organisaties.

 


VBR en STRAVA

Word nu GRATIS lid van onze VBR@STRAVA club en meet je sportieve prestaties met onze ander VBR leden.

 

 


PALMARES INFO

Sinds een aantal jaar is het palmares opgenomen en te raadplegen op de site van de VBR.

  Voor West Vlaanderen, Oost & Zeeuws Vlaanderen en Vlaams Brabant gebeurt de seizoenswissel het laatste weekend van oktober.

De homologatiekaarten worden door de leden afgegeven aan hun clubverantwoordelijken. 
De clubverantwoordelijken voeren de verreden kilometers in op de site van de VBR (www.vbr-vlaanderen.be).  Na invoer worden de clubverantwoordelijken verzocht de ingevoerde homologatiekaarten te bezorgen aan hun provinciale afgevaardigden. Dit binnen de zes weken na de seizoenswisseling.
Het is uiteindelijk de provinciale afgevaardigde, die de vermelde kilometers definitief zal goedkeuren via de website. Individuele leden kunnen hun homologatiekaarten bezorgen aan de provinciale afgevaardigden  binnen dezelfde termijn. Deze zullen dan de invoer voor hun rekening nemen op voorwaarde dat de kaart degelijk is ingevuld en de kilometers opgeteld zijn. Na goedkeuring van de ingebrachte kilometers zal alles per lid te raadplegen zijn op de site.
Volgende medailles of trofeeën worden nog weerhouden namelijk, de “ Federale Hoop”, de “Federale Medaille”, de “10 de Federale Medaille” de “Laureaat km” en de “Orde van de Fiets”.
Voor eventuele bestellingen kan de clubverantwoordelijke of individueel lid het bestelformulier downloaden waarop tevens de adressen van de provinciale afgevaardigden vermeld zijn. 
Die clubverantwoordelijke zal dit formulier voor zijn club invullen en doorsturen naar de provinciale afgevaardigde. De vereffening van de bestelde medailles of trofeeën gebeurt via de rekening van de VBR. (zie bestelformulier).
De verdeling gebeurt door de provinciale afgevaardigden.


DE VOORZITTER AAN HET WOORD

Het bestuur van de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme heet jullie allen welkom op de website. Deze heeft als bedoeling zoveel mogelijk informatie naar de leden te brengen langs digitale weg. Intussen hebben jullie als clubverantwoordelijken de kalendergegevens voor 2020-2021 reeds ingebracht. Vanaf begin november 2017 werd jullie  eveneens de mogelijkheid geboden om via diezelfde site jullie leden in te schrijven of hun lidmaatschap te verlengen.

Zoals jullie weten is de BBR sedert  2008 opgesplitst in een Vlaamse afdeling (VBR) en een Franstalige afdeling (FFBC). Deze beide VZW’s werken onder de koepel  BBR-FBC.  Sinds de splitsing in 2008 werkt de VBR  tezamen met de Vlaamse Wielrijdersbond.  Deze samenwerking verschaft ons de voordelen van erkenning, voordelige aansluitingsprijzen en de gepaste verzekeringen. Meteen behoren we tot een grote familie van meer dan 160.000 leden. Het is de bedoeling om die samenwerking constant te optimaliseren en tezelfdertijd onze eigenheid te behouden. Het geheel staat ten dienste van alle wielertoeristen en hun familie.

De verschillende wisselbekers  zowel in winter als in de zomer blijven behouden en staan open voor iedereen. We beschikken over 200 clubs verspreid over gans Vlaanderen. Onze organisaties zijn veelvuldig en laten toe alle dagen  te sporten in alle vrijheid. Als daar nog een goede ontvangst, een goede weg- of veldaanduiding en een prima bevoorrading bijkomt, samen met een gezellige babbel, dan wordt fietsen voor iedereen een feest.

Onze site zal de gepaste links maken met de provinciale VBR afdelingen en de Vlaamse Wielrijdersbond. Denk eraan om jullie website adres in te geven via het login menu “clubbeheer” en klik vervolgens door naar “clubgegevens / functies” zo wordt jullie website automatisch opgenomen in ons globaal cluboverzicht.   

Verzekeringsdocumenten kunnen gedownload worden. Meteen bedanken we langs deze weg en in naam van alle wielertoeristen onze webmeester voor het voortdurend updaten van onze site.

Intussen zijn de uitslagen van jullie organisaties via de site  te raadplegen en worden jullie permanent op de hoogte gehouden aangaande jullie prestaties en de standen in de diverse wisselbekers.

Permanente ritten zijn op onze site te raadplegen.

Mochten er nog  vragen zijn stel ze gerust aan jullie provinciale afgevaardigden of aan het bestuur, die allen als doel hebben de belangen van alle wielertoeristen  te behartigen.
 

Fietsen is vrijheid.

Voor het VBR team.

Herremans Wilfrid
Voorzitter