Welkom op de VBR website

 
Andere verzekeringsmaatschappij

Vanaf 1 januari 2017 is de verzekeringsmaatschappij Arena niet langer de maatschappij waarbij jullie allen verzekerd zijn. Inmiddels is het Ethias geworden.
Concreet verandert er niets uitgenomen het aangifteformulier.

Alle details inzake polisvoorwaarden zijn te downloaden op de website van VBR  www.vbr-vlaanderen.be.

 

 

 

 

NIEUW!!! VLAAMS-BRABANTSE EN BRUSSELSE WINTERSTER! 

Klik vlug door naar onze pagina Provinciaal, Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest

 

Verlenging van je clubleden 2017

Als clubbeheerder kan je al enige tijd de lidmaatschappen verlengen voor 2017. Wij raden aan om voor 15 december je clubleden te verlengen. Wij kunnen zo garanderen dat het lidmaatschap en bijhorende verzekering, ononderbroken kan doorlopen.
Nieuwe leden zijn onmiddellijk aangesloten en verzekerd tot en met 31 december 2017.

Alle voordelen blijven de leden behouden, inclusief pechbijstand. Dit voor het vertrouwde tarief van 30 euro per gezin.


Werkwijze

U dient zich eerst aan te melden op onze website www.vbr-vlaanderen.be . Heb je je logingegevens niet meer? Klik dan op de link “Paswoord nodig”

Nadat je bent aangemeld
1/ U gaat naar  "CLUBBEHEER" .
2/ daarna klikt u op  "BETALINGEN" en "TOEVOEGEN".
3/ op de volgende pagina krijgt u de clublijst waar je leden kan selecteren en vervolgens een betalingsuitnodiging kan aanvragen.
Eerst de volledige ledenlijst controleren op eventuele fouten en aanpassingen, een betaling toevoegen is de allerlaatste stap.
4) nieuwe leden worden het best vooraf aangemaakt zodat ze in de clublijst voorkomen en dan meteen in aanmerking komen voor betaling van lidgeld volgens de hierboven beschreven procedure.

Bij problemen met het aanmaken van een betaling:  gelieve contact op te nemen met het secretariaat.


VOORDELEN

Verzekering: de club is ook inzake burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd. Ook persoonlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van vrijwillige medewerkers en helpers is gedekt, zelfs bij nevensportactiviteiten of niet-sportactiviteiten
Ondersteuning: VBR-clubs kunnen op ondersteuning rekenen, zoals ophalen van sponsoring, aanmaken van een website, eventmanagement, ledenbeheer . Voor dit alles kan u GRATIS bij specialisten terecht
Sponsoring: als ‘officiële’ wielerclub kan u wellicht bij enkele bedrijven of zelfstandigen terecht voor sponsoring.
Organisatierecht: een VBR-club kan op de kalender. Dat maakt je in een bredere omgeving bekend
Korting: bij aankoop clubkledij, sportvoeding, eigen fietshandelnetwerk, …
Ondersteuning bij organisaties : de club betaalt NIETS aan de federatie - logistieke ondersteuning: pijlen, signalisatieborden, scanners, software voor registratie deelnemers, magazines, spandoeken, beachvlaggen, dat alles is GRATIS! Ondersteuning bij bevoorrading: voordelige prijs voor aankoop Etixx-sportdrank, inclusief gratis ontlening van bevoorradingstentjes en dispensers - 14 mogelijke uitleendiensten voor ophaling materiaal
Noteer ook dat vanaf nu gezorgd is voor pechbijstand – dat is een extra voordeel en dat geldt voor IEDER GEZINSLID


GOUDEN TIP

MAAK GEHEEL GRATIS UW CLUB VEEL GROTER!!
NOTEER DAT EEN VBR-LIDMAATSCHAP GEEN  VERPLICHTINGEN MEEBRENGT!

Vanaf nu kan iedereen ZONDER KOSTEN het HELE GEZIN aansluiten.  Een lidmaatschap kost 30 euro, of je nu alleen aansluit of met AL UW gezinsleden. CLUBS kunnen, via die gratis gezinsaansluitingen, hun AANTAL CLUBLEDEN gevoelig verhogen. Noteer: grotere club = meer aanzien, meer voordelen (sponsoring, subsidies, meer helpers bij cluborganisaties …).

Ook voor onze federatie is dit interessant. Enerzijds krijgen wij grotere clubs en daarnaast stimuleren wij zoveel mogelijk gezinsleden om te sporten – en finaal is dat toch onze voornaamste federale opdracht!!
Bespreek dit met uw clubbestuur en word met de slag een GROTE CLUB met aanzien! DOEN!!
SUBSIDIE AANVRAAG

Elke VBR-club kan via onze website een vooraf ingevulde en ondertekende ledenlijst van hun club downloaden die kan gebruikt worden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidies.

Uiteraard zijn wij er als VBR federatie OOK steeds om jullie verder te helpen.

 

PALMARES INFO

Sinds 2 jaar is het palmares opgenomen en te raadplegen op de site van de VBR.
Voor West Vlaanderen gebeurt de seizoenswissel met de sluitingsrit zijnde het laatste weekend van oktober.
Voor Oost & Zeeuws Vlaanderen en Vlaams Brabant gebeurt de seizoenswissel het laatste weekend van september.

De homologatiekaarten worden door de leden afgegeven aan hun clubverantwoordelijken.
De clubverantwoordelijken voeren de verreden kilometers in op de site van de VBR.  Na invoer worden de clubverantwoordelijken verzocht de ingevoerde homologatiekaarten te bezorgen aan hun provinciale afgevaardigden. Dit binnen de zes weken na de seizoenswissel.
Het is uiteindelijk de provinciale afgevaardigde, die de vermelde kilometers definitief zal goedkeuren via de website. Individuele leden kunnen hun homologatiekaarten bezorgen aan de provinciale afgevaardigden (of aan het secretariaat van de VBR) binnen dezelfde termijn. Deze zullen dan de invoer voor hun rekening nemen. Na goedkeuring van de ingebrachte kilometers zal alles per lid te raadplegen zijn op de site.
Volgende medailles of trofeeën worden nog weerhouden namelijk, de “ Federale Hoop”, de “Federale Medaille”, de “10 de Federale Medaille” de “Laureaat km” en de “Orde van de Fiets”.
Voor eventuele bestellingen kan de clubverantwoordelijke of individueel lid hier het bestelformulier downloaden.
Die clubverantwoordelijke zal dit formulier voor zijn club invullen en doorsturen naar de provinciale afgevaardigde. De vereffening van de bestelde medailles of trofeeën gebeurt via de rekening van de VBR.
De verdeling gebeurt door de provinciale afgevaardigde. 


 

TARIEVEN VOOR VBR ORGANISATIES

WEGRITTEN

Label Leden (**) Niet Leden
Klassieker 7 € 10 €

Semi-Klassieker

< 50 km
> 50 km

 

2 €
4€4 €
6€
Rit met bevoorrading

0-100 km (minimum 1 bevoorrading)
101-150 km (Minimum 2 bevoorradingen)
> 150 km (Minimum 3 bevoorradingen) 
2 €
2,5 €
vrij
4 €
4,5 €
vrij
Rit zonder bevoorrading 1,5 € 3,5 €
Open categorie (OC) vrij vrij
Sterrit 1 € 3 €
Weekbrevet VBR 1 € 3 €
Jongeren (*) Gratis 2 €


MTB

Label Leden (**) Niet-Leden
0 - 60 km (Minimum 1 bevoorrading)
> 60 km (Minimum 2 bevoorradingen) 
3 €
vrij
5 €
vrij
Jongeren (*) gratis 2 €

(*) Jongeren: Geboren in 2000 en later
(**) leden = leden VBR, VWB, NTFU, WBV en FFBC met individuele verzekering.

 

DE VBR HEET U WELKOM

 

Beste wielertoeristen,


Het bestuur van de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme  heet jullie allen welkom op de website. Deze heeft als bedoeling zoveel mogelijk informatie naar de leden te brengen langs digitale weg. Intussen hebben jullie als clubverantwoordelijken de kalendergegevens voor 2015-2016 reeds ingebracht. Vanaf begin november 2012 werd jullie  eveneens de mogelijkheid geboden om via diezelfde site jullie leden in te schrijven of hun lidmaatschap te verlengen.

 

Zoals jullie weten is de BBR sedert  2008 opgesplitst in een Vlaamse afdeling (VBR) en een Franstalige afdeling (FFBC). Deze beide VZW’s werken onder de koepel  BBR-FBC.  Sinds de splitsing in 2008 werkt de VBR  tezamen met de Vlaamse Wielrijdersbond. Deze samenwerking verschaft ons de voordelen van erkenning, voordelige aansluitingsprijzen en de gepaste verzekeringen. Meteen behoren we tot een grote familie van meer dan 140.000 leden. Het is de bedoeling om die samenwerking te optimaliseren en tezelfdertijd onze eigenheid te behouden. Het geheel staat ten dienste van alle  wielertoeristen en hun familie.

 

De verschillende wisselbekers  zowel in winter als in de zomer blijven behouden en staan open voor iedereen. We beschikken over 200 clubs verspreid over gans Vlaanderen. Onze organisaties zijn veelvuldig en laten toe alle dagen  te sporten in alle vrijheid. Als daar nog een goede ontvangst, een goede weg- of veldaanduiding en een prima bevoorrading bijkomt, samen met een gezellige babbel, dan wordt fietsen voor iedereen een feest.

 

Onze site zal de gepaste links maken met de provinciale VBR afdelingen en de Vlaamse Wielrijdersbond. Denk eraan  de link van jullie website door te geven aan de  webmeester en plaats www.vbr-vlaanderen.be  ook op jullie site. 

 

Verzekeringsdocumenten kunnen gedownload worden. Meteen bedanken we langs deze weg en in naam van alle wielertoeristen onze webmeester voor het voortdurend updaten van onze site.

Intussen zijn de uitslagen van jullie organisaties via de site  te raadplegen en worden jullie permanent op de hoogte gehouden aangaande jullie prestaties en de standen in de diverse wisselbekers.

Permanente ritten worden kortelings eveneens via deze site gepubliceerd.

Mochten er nog  vragen zijn stel ze gerust aan jullie provinciale afgevaardigden of aan het bestuur, die allen als doel hebben de belangen van alle wielertoeristen  te behartigen.
 

Fietsen is vrijheid.

Voor het VBR team.

Herremans Wilfrid
Voorzitter