Welkom op de VBR website

 
Nieuwe VBR Website

Het zat er al enige tijd aan te komen en nu is het zover.  Begin volgende weel zal een volledig nieuwe VBR-Vlaanderen website online komen.
Tijdens de omschakeling zal de website niet beschikbaar zijn.

PRIJZEN ORGANISATIES 2018

Naar aanleiding van het nieuwe seizoen, die zich aanmeldt hebben wij als VBR in samenwerking met de Raad van bestuur, de provinciale afgevaardigden, onze werkende leden en in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord met de VWB een eigenheid opgebouwd, die we tijdens onze zomer- en winterorganisaties en in samenwerking met onze clubs willen optimaliseren.

Deelnemingsprijzen moeten er zijn om onze organisatoren het nodige dynamisme te geven om op een vrijwillige basis in belang van de sport en het clubgebeuren te blijven organiseren maar tevens om de deelnemers op een correcte  wijze te laten genieten van onze organisaties waar we voor 2018 opteren voor kwaliteit. Denk eraan dat kwalitatieve organisaties vlug gekend zijn en dat de mond aan mond reclame de rest doet met hoge opkomstcijfers als beloning.  In bijlage de aanbevelingen inzake deelnemingsprijzen in verband met jullie organisaties.

We verzoeken jullie hiermede rekening te houden en wensen jullie veel succes.

Dit zijn de officiele deelname prijzen VBR 2018;

 

WEEKRITTEN (ZONDER BEVOORRADING).

Type rit Leden Niet-Leden
Sterrit 1 Euro + 2 Euro
Weekrit 1,5 Euro + 2 Euro

 

WEEKENDRITTEN.

  • 1 km tot 60 Km
Type rit Leden Niet Leden
Sterrit 1 Euro + 2 Euro
zonder bevoorrading 1,5 Euro + 2 Euro
geen conforme bevoorrading (*) 2 Euro + 2 Euro
met conforme bevoorrading 2,5 euro + 2 Euro
     
  •  61 km tot 150 km
Type rit Leden Niet Leden
zonder bevoorrading 2 Euro + 2 Euro
=>Per conforme bevoorrading        +0,5 Euro  
=> Met een Maximum prijs van   3 Euro + 2 Euro

(Vb. 120 km met 2 conforme bevoorradingen 3 Euro + 2 Euro voor niet Leden)

  • Meer dan 150 km
Type rit Leden Niet Leden
Met conforme bevoorradingen    Vrij + 2 Euro
  • Jongeren
  Leden Niet Leden
Geboren in 2002 of later Gratis + 2 Euro
  • MTB Tochten
Type rit Leden Niet Leden
< 60 KM  (met conforme bevoorrading) 3 Euro + 2 Euro
>60 KM   (met conforme bevoorrading) Vrij + 2 Euro

 

Conforme bevoorrading (*)

Sportdrank-Drinkbaar water-Fruit-Versnaperingen-Koeken of Cake. Enkel een wafel of belegde boterham is geen conforme bevoorrading. Bij meerdere bevoorradingposten minstens één post met toilet maar niet in een café.

 

LIDMAATSCHAP 2018

Het nieuwe fietsseizoen staat voor de deur en het loont de moeite uw lidmaatschap voor 2018 alvast in orde te brengen.
Vanaf heden kan je het lidmaatschap makkelijk en snel online betalen.
BIJKOMEND ontvang je een schriftelijke bevestiging bij het magazine dat volgt op de datum van je betaling.

LIDGELDEN:
• 13 € voor een jongerenaansluiting (geboren in 2002 en later)
• 30 € voor het hele gezin (ongeacht het aantal gezinsleden, ongeacht hun leeftijd)
Hiermee krijg je een VOLLEDIGE VERZEKERING (24/7), PECHVERHELPING, jaarabonnement op het magazine ‘Vlaamse Wielrijder & Biker’ en toegang tot een pak nieuwe initiatieven. Het lidmaatschap betaalt zichzelf terug ! Bovendien kan je op een tegemoetkoming van het ziekenfonds rekenen, zodat in de meeste gevallen het lidmaatschap GRATIS is.

Aangezien er geen prijsverschil bestaat tussen een individuele aansluiting en een gezinsaansluiting, kan je GRATIS al je gezinsleden aansluiten en dan geniet het hele gezin van de verzekering die naast fietsen en biken, sportactiviteiten zoals wandelen, joggen, zwemmen, atletiek, turnen en fitness dekt.

Uw lidmaatschap verloopt via jullie club. Gelieve de betaling te regelen via uw clubverantwoordelijke. De clubs hebben eveneens de mogelijkheid om gegroepeerd online te betalen.

Individueel aangeloten VBR leden kunnen steeds terecht via het contactformulier op deze website voor de verlenging van hun individueel lidmaatschap.

 

GRATIS PECHVERHELPING

VBR / VWB-leden krijgen met ingang van 1 september 2016 fietsbijstand bij pech onderweg en dit voor het HELE GEZIN. Dit geldt voor RECREATIEVE – SPORTIEVE- WOON/ WERKFIETSERS. ALLE types fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen E-BIKES en speed e-bikes. Onze partner – met wie wij een exclusief contract hebben - is binnen de 30 minuten ter plaatse en brengt de VWBfietser snel naar zijn/haar vertrekpunt of thuisadres. De fiets wordt voor herstelling afgeleverd bij de dichtstbijzijnde fietshersteller of bij de eigen hersteller indien die binnen een straal van 30 km gevestigd is – en dit in heel België en gedurende 24 uur, 7 dagen op 7.  

 

PALMARES INFO & MEDAILLES 2017

Reeds enige jaren is het palmares opgenomen en te raadplegen op de site van de VBR.
Voor West-Vlaanderen gebeurt de seizoenswissel met de sluitingsrit zijnde het laatste weekend van oktober.
Voor Oost & Zeeuws Vlaanderen en Vlaams Brabant gebeurt de seizoenswissel het laatste weekend van september.

De homologatiekaarten worden door de leden afgegeven aan hun clubverantwoordelijken.
De clubverantwoordelijken voeren de verreden kilometers in op de site van de VBR.  Na invoer worden de clubverantwoordelijken verzocht de ingevoerde homologatiekaarten te bezorgen aan hun provinciale afgevaardigden. Dit binnen de zes weken na de seizoenswissel.
Het is uiteindelijk de provinciale afgevaardigde, die de vermelde kilometers definitief zal goedkeuren via de website. Individuele leden kunnen hun homologatiekaarten bezorgen aan de provinciale afgevaardigden (of aan het secretariaat van de VBR) binnen dezelfde termijn. Deze zullen dan de invoer voor hun rekening nemen. Na goedkeuring van de ingebrachte kilometers zal alles per lid te raadplegen zijn op de site.
Volgende medailles of trofeeën worden nog weerhouden namelijk, de “ Federale Hoop”, de “Federale Medaille”, de “10 de Federale Medaille” de “Laureaat km” en de “Orde van de Fiets”.
Voor eventuele bestellingen kan de clubverantwoordelijke of individueel lid hier het bestelformulier downloaden.
Die clubverantwoordelijke zal dit formulier voor zijn club invullen en doorsturen naar de provinciale afgevaardigde. De vereffening van de bestelde medailles of trofeeën gebeurt via de rekening van de VBR.
De verdeling gebeurt door de provinciale afgevaardigde. 

 

Andere verzekeringsmaatschappij

Vanaf 1 januari 2017 is de verzekeringsmaatschappij Arena niet langer de maatschappij waarbij jullie allen verzekerd zijn. Inmiddels is het Ethias geworden.
Concreet verandert er niets uitgenomen het aangifteformulier.

Alle details inzake polisvoorwaarden zijn te downloaden op de website van VBR  www.vbr-vlaanderen.be.

 

 

 

 

NIEUW!!! VLAAMS-BRABANTSE EN BRUSSELSE WINTERSTER! 

Klik vlug door naar onze pagina Provinciaal, Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest

 

DE VBR HEET U WELKOM

 

Beste wielertoeristen,


Het bestuur van de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme  heet jullie allen welkom op de website. Deze heeft als bedoeling zoveel mogelijk informatie naar de leden te brengen langs digitale weg. Intussen hebben jullie als clubverantwoordelijken de kalendergegevens voor 2017-2018 reeds ingebracht. Vanaf begin november 2012 werd jullie  eveneens de mogelijkheid geboden om via diezelfde site jullie leden in te schrijven of hun lidmaatschap te verlengen.

 

Zoals jullie weten is de BBR sedert  2008 opgesplitst in een Vlaamse afdeling (VBR) en een Franstalige afdeling (FFBC). Deze beide VZW’s werken onder de koepel  BBR-FBC.  Sinds de splitsing in 2008 werkt de VBR  tezamen met de Vlaamse Wielrijdersbond. Deze samenwerking verschaft ons de voordelen van erkenning, voordelige aansluitingsprijzen en de gepaste verzekeringen. Meteen behoren we tot een grote familie van meer dan 140.000 leden. Het is de bedoeling om die samenwerking te optimaliseren en tezelfdertijd onze eigenheid te behouden. Het geheel staat ten dienste van alle  wielertoeristen en hun familie.

 

De verschillende wisselbekers  zowel in winter als in de zomer blijven behouden en staan open voor iedereen. We beschikken over 200 clubs verspreid over gans Vlaanderen. Onze organisaties zijn veelvuldig en laten toe alle dagen  te sporten in alle vrijheid. Als daar nog een goede ontvangst, een goede weg- of veldaanduiding en een prima bevoorrading bijkomt, samen met een gezellige babbel, dan wordt fietsen voor iedereen een feest.

 

Onze site zal de gepaste links maken met de provinciale VBR afdelingen en de Vlaamse Wielrijdersbond. Denk eraan  de link van jullie website door te geven aan de  webmeester en plaats www.vbr-vlaanderen.be  ook op jullie site. 

 

Verzekeringsdocumenten kunnen gedownload worden. Meteen bedanken we langs deze weg en in naam van alle wielertoeristen onze webmeester voor het voortdurend updaten van onze site.

Intussen zijn de uitslagen van jullie organisaties via de site  te raadplegen en worden jullie permanent op de hoogte gehouden aangaande jullie prestaties en de standen in de diverse wisselbekers.

Permanente ritten worden kortelings eveneens via deze site gepubliceerd.

Mochten er nog  vragen zijn stel ze gerust aan jullie provinciale afgevaardigden of aan het bestuur, die allen als doel hebben de belangen van alle wielertoeristen  te behartigen.
 

Fietsen is vrijheid.

Voor het VBR team.

Herremans Wilfrid
Voorzitter