Welkom op de VBR website

 

ELEKTRONISCH MEDAILLE VADEMECUM NU ONLINE

De spelregels voor het behalen van een of meerdere medailles hebben wij voor jullie samen gebundeld in een "Elektronisch Medaille Palmares".
Dit palmares staat nu online en kan je downloaden via het "downloads" menu.

BELANGRIJKE MEDEDELING!

Vanaf 1januari 2014, NIEUW TELEFOONNUMMER  voor VBR-VLAANDEREN

Nieuw telefoon nr. wordt : 0032 471 74 28 65

Bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag:

vanaf 9u tot 12 u en vanaf 13 u tot 16u30

behalve op feestdagen.

De VBR is en blijft steeds bereikbaar via de website: www.vbr-vlaanderen.be, via het “Contact formulier” 

 

UW LIDMAATSCHAP 2014 BIJ DE VBR

Nieuwe VBR leden (die niet wensen aan te sluiten bij een club)

U bent nog geen lid van de VBR en u wenst aan te sluiten bij de grote familie van Vlaamse wielertoeristen en MTB'ers, klik op het menu "Lidmaatschap" en kies voor de optie "Nieuwe aansluitingen".
Vul het aansluitingsformulier met alle gevraagde gegevens in en u ontvangt direct daarna de betalingsopdracht voor het lidmaatschap bij de VBR.


Heraansluiten Individuele VBR leden (niet aangesloten bij een club)

Eerst hoeft U zich aan te melden op deze website met je Logingegevens. Heeft u deze gegevens niet meer dan kan je deze steeds opnieuw instellen via de link "Paswoord nodig".
Klik, na je geslaagde login, op het menuitem "Lidmaatschap" en kies de optie "Heraansluiting (Enkel voor individuelen!)"
Klik op de betalingsopdracht en daarna ontvangt u een email met de betalingsgegevens.


Clubverantwoordelijken, HOE VBR LEDEN HERAANSLUITEN?

Klik op de "login" knop en voer je login gegevens in.  Indien u nog login hebt aangemaakt dient u dit eerst te doen via de link "paswoord nodig" en volg de verdere instructies via het scherm.
Na een geslaagde login klik op “clubbeheer - huidige clubleden heraansluiten”
Kies daarna “Betalingen”, en tot slot op “Toevoegen”.
Plaats nu een vinkje naast de leden die je wenst te verlengen en klik op “volgende”.
Klik tot slot op de “bevestigen” knop.

Clubverantwoordelijken, HOE NIEUWE VBR LEDEN AANSLUITEN?

Klik op de "login" knop en voer je login gegevens in.  Indien u nog login hebt aangemaakt dient u dit eerst te doen via de link "paswoord nodig" en volg de verdere instructies via het scherm.
Na een geslaagde login klik op “leden - nieuwe clubleden aansluiten”
Kies de optie "clubleden toevoegen" en gevolgd door "Nieuw lid aanmaken"
Vul alle gegevens in van het nieuwe lid en klik op "aanmaken"
Opgelet, de betaling voor dit nieuwe lid dient nu nog doorgezet te worden maar kan je combineren met de betaling van andere leden.
....Kies “Betalingen” gevolgd door de link “Toevoegen”.
Plaats nu een vinkje naast het nieuw aangesloten lid eventueel gecombineerd met andere leden die je wenst te verlengen en klik op “volgende”.
Klik tot slot op de “bevestigen” knop.

OPGELET,

  1. gebruik enkel de toegestuurde OGM betalingsreferentie voor al uw betalingen.  Betalingen zonder een geldige betalingsreferentie zullen pas in de loop van 2014 behandeld worden. 
  2. In 2014 wordt er géén nieuwe lidkaart toegestuurd.  Na betaling van het lidgeld zal de kaart van 2013 steeds aanvaard worden door het scanprogramma.

 

TERUGBETALING VBR_LIDMAATSCHAP DOOR JE ZIEKENFONDS.

Wanneer je lidgeld via een club betaald is, kan je via de clubverantwoordelijke een formulier tot terugbetaling bekomen (eventueel begrensd tot een bepaald maximum bedrag). De ziekenfondsen hanteren niet allemaal dezelfde criteria inzake leeftijdgrenzen en terugbetaalbare bedragen.
Individueel aangeslotenen ( niet in clubverband) kunnen met hun eigen login en paswoord een persoonlijk attest voor het ziekenfonds downloaden.

 

KALENDERINVOER 2014

Clubverantwoordelijken kunnen via het loginmenu, onder de clubdownloads, de volledige procedure terugvinden hoe men de Cyclo en VTT kalender, voor 2014, kan opladen op de VBR-Vlaanderen website.
Zelfs na de goedkeuring van jullie rit kan men nog steeds een aantal belangrijke gegevens aanpassen. (start en sluitingstijden, afstanden, adres van het evenement, enz...

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Via het login scherm kan ieder VBR lid zijn gegevens kontroleren maar ook aanpassen via het menu item "mijn persoonlijke gegevens". 
Wens je steeds op de hoogte te blijven van belangrijke VBR weetjes, noteer dan alvast uw email adres in het email veld van uw persoonlijke gegevens.

NU ZELF GPS KAARTEN VOOR RALLY'S OPLADEN

    

Via de VBR-Vlaanderen website hebben alle VBR clubs de mogelijkheid om hun voor hun eigen organisaties een GPS bestand op te laden.  Via de nieuwe VBR view applicatie kan je nu het parcours volledig volgen op kaart, de hoogte meters aflezen en het parcours bekijken via street view.  
Opgelet, deze applicatie is strikt voorbehouden aan alle VBR en VWB leden en is enkel toegankelijk via het kalender menu en na inloggen.
We wensen jullie alvast voor kijk en download plezier.


LIKE ONS OP FACEBOOK

Deze VBR website staat voor 100% ten dienste van de fietsers en clubs met nuttige en bruikbare  informatie, zonder storende reklame banners.
Steun ons in onze doelstelling en "like" ons via de Facebook knop op deze website zodat ook andere sportievelingen de weg naar de VBR vinden.

PALMARES INFO

Sinds vorig jaar is het palmares opgenomen en te raadplegen op de site van de VBR. Eens per jaar wordt het palmares gepubliceerd in “Wielrijder & Biker”.

Voor West Vlaanderen gebeurt de seizoenswissel met de sluitingsrit zijnde het laatste weekend van oktober.
Voor Oost & Zeeuws Vlaanderen en Vlaams Brabant gebeurt de seizoenswissel het laatste weekend van september.

De homologatiekaarten worden door de leden afgegeven aan hun clubverantwoordelijken. 
De clubverantwoordelijken voeren de verreden kilometers in op de site van de VBR.  Na invoer worden de clubverantwoordelijken verzocht de ingevoerde homologatiekaarten te bezorgen aan hun provinciale afgevaardigden. Dit binnen de zes weken na de seizoenswissel.
Het is uiteindelijk de provinciale afgevaardigde, die de vermelde kilometers definitief zal goedkeuren via de website. Individuele leden kunnen hun homologatiekaarten bezorgen aan de provinciale afgevaardigden (of aan het secretariaat van de VBR) binnen dezelfde termijn. Deze zullen dan de invoer voor hun rekening nemen. Na goedkeuring van de ingebrachte kilometers zal alles per lid te raadplegen zijn op de site.
Volgende medailles of trofeeën worden nog weerhouden namelijk, de “ Federale Hoop”, de “Federale Medaille”, de “10 de Federale Medaille” de “Laureaat km” en de “Orde van de Fiets”.
Voor eventuele bestellingen kan de clubverantwoordelijke of individueel lid hier het bestelformulier downloaden. 
Die clubverantwoordelijke zal dit formulier voor zijn club invullen en doorsturen naar de provinciale afgevaardigde. De vereffening van de bestelde medailles of trofeeën gebeurt via de rekening van de VBR.
De verdeling gebeurt door de provinciale afgevaardigde. 

 

DE VBR HEET U WELKOM

Beste wielertoeristen,


Het bestuur van de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme  heet jullie allen welkom op de nieuwe website. Deze heeft als bedoeling zoveel mogelijk informatie naar de leden te brengen langs digitale weg. Intussen hebben jullie als clubverantwoordelijken de kalendergegevens voor 2014-2015 reeds ingebracht. Vanaf begin november 2012 wordt jullie  eveneens de mogelijkheid geboden om via diezelfde site jullie leden in te schrijven of hun lidmaatschap te verlengen.

 

Zoals jullie weten is de BBR sedert  2008 opgesplitst in een Vlaamse afdeling (VBR) en een Franstalige afdeling (FFBC). Deze beide VZW’s werken onder de koepel  BBR-FBC.  Sinds de splitsing in 2008 werkt de VBR  tezamen met de Vlaamse Wielrijdersbond. Deze samenwerking verschaft ons de voordelen van erkenning, voordelige aansluitingsprijzen en de gepaste verzekeringen. Meteen behoren we tot een grote familie van meer dan 100.000 leden. Het is de bedoeling om die samenwerking te optimaliseren en tezelfdertijd onze eigenheid te behouden. Het geheel staat ten dienste van alle  wielertoeristen en hun familie.

 

De verschillende wisselbekers  zowel in winter als in de zomer blijven behouden en staan open voor iedereen. We beschikken over 200 clubs verspreid over gans Vlaanderen. Onze organisaties zijn veelvuldig en laten toe alle dagen  te sporten in alle vrijheid. Als daar nog een goede ontvangst, een goede weg- of veldaanduiding en een prima bevoorrading bijkomt, samen met een gezellige babbel, dan wordt fietsen voor iedereen een feest.

 

Onze site zal de gepaste links maken met de provinciale VBR afdelingen en de Vlaamse Wielrijdersbond. Denk eraan  de link van jullie website door te geven aan de  webmeester en plaats www.vbr-vlaanderen.be  ook op jullie site. 

 

Verzekeringsdocumenten kunnen gedownload worden. Meteen bedanken we langs deze weg en in naam van alle wielertoeristen onze webmeester voor de inspanningen, die hij geleverd heeft .

In een latere fase moet het mogelijk zijn de uitslagen van jullie organisaties via deze site in te brengen zodat jullie permanent op de hoogte blijven van jullie prestaties en de standen van de diverse wisselbekers.

Permanente ritten worden kortelings eveneens via deze site gepubliceerd.

Mochten er nog  vragen zijn stel ze gerust aan jullie provinciale afgevaardigden of aan het bestuur, die allen als doel hebben de belangen van alle wielertoeristen  te behartigen.
 

Fietsen is vrijheid.

Voor het VBR team.

Herremans Wilfrid
Voorzitter