WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
 2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VBR website)
 3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
 4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op RECHTSTREEKS naar Ethias Verzekeringen:
  Per mail (bij voorkeur): raf.stylman@ethias.be
  Per Post: Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 HASSELT .
 5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Ethias Verzekeringen u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best in bundeltjes overmaken aan Ethias Verzekeringen met vermeldingen van het dossiernummer zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
 7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Ethias Verzekeringen om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.


Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier!