VBR kalender
Zaterdag
15-12-2018
KOEKELARE ...
Zondag
16-12-2018
KOEKELARE ...


Buienradar

Foto van de dag
Er werd voor vandaag 10-12-2018
geen foto toegestuurd.

Ook jouw foto op deze site?
Klik hier


Facebook

VBR op STRAVA


WELKOM OP DE VBR WEBSITE

ADRES WIJZIGINGEN

Beste sportvrienden,

Naar aanleiding van recente fusies van gemeenten maar ook inzake adreswijzigingen van leden vinden jullie via onderstaande link de te volgen procedure voor clubs (clubbeheerders).

Klik "hier" voor de handleiding.

Opgelet voor kinderen die het huis uittrekken of gezinnen die uit elkaar gaan geldt deze procedure niet. Hiervoor verkiezen we een mail of bericht via het contactformulier en wij doen het nodige.

Mochten jullie problemen hebben geef gerust een seintje.

Sportieve groeten.

 

De voorzitter


PALMARES INFO

Sinds een aantal jaar is het palmares opgenomen en te raadplegen op de site van de VBR.

Voor West Vlaanderen gebeurt de seizoenswissel met de sluitingsrit zijnde het laatste weekend van oktoberVoor Oost & Zeeuws Vlaanderen en Vlaams Brabant gebeurt de seizoenswissel het laatste weekend van september.

De homologatiekaarten worden door de leden afgegeven aan hun clubverantwoordelijken. 
De clubverantwoordelijken voeren de verreden kilometers in op de site van de VBR (www.vbr-vlaanderen.be).  Na invoer worden de clubverantwoordelijken verzocht de ingevoerde homologatiekaarten te bezorgen aan hun provinciale afgevaardigden. Dit binnen de zes weken na de seizoenswisseling.
Het is uiteindelijk de provinciale afgevaardigde, die de vermelde kilometers definitief zal goedkeuren via de website. Individuele leden kunnen hun homologatiekaarten bezorgen aan de provinciale afgevaardigden  binnen dezelfde termijn. Deze zullen dan de invoer voor hun rekening nemen op voorwaarde dat de kaart degelijk is ingevuld en de kilometers opgeteld zijn. Na goedkeuring van de ingebrachte kilometers zal alles per lid te raadplegen zijn op de site.
Volgende medailles of trofeeën worden nog weerhouden namelijk, de “ Federale Hoop”, de “Federale Medaille”, de “10 de Federale Medaille” de “Laureaat km” en de “Orde van de Fiets”.
Voor eventuele bestellingen kan de clubverantwoordelijke of individueel lid het bestelformulier downloaden waarop tevens de adressen van de provinciale afgevaardigden vermeld zijn. 
Die clubverantwoordelijke zal dit formulier voor zijn club invullen en doorsturen naar de provinciale afgevaardigde. De vereffening van de bestelde medailles of trofeeën gebeurt via de rekening van de VBR. (zie bestelformulier).
De verdeling gebeurt door de provinciale afgevaardigden.


SLUIT U NU AAN BIJ DE VBR

Voor amper 32 €, ben je lid met het hele gezin (ongeacht het aantal gezinsleden, ongeacht hun leeftijd)
Hiermee krijg je een VOLLEDIGE VERZEKERING (24/7), PECHVERHELPING, jaarabonnement op het magazine ‘Vlaamse Wielrijder & Biker’ en toegang tot een pak nieuwe initiatieven. Het lidmaatschap betaalt zichzelf terug ! Bovendien kan je op een tegemoetkoming van het ziekenfonds rekenen, zodat in de meeste gevallen het lidmaatschap GRATIS is.

Aangezien er geen prijsverschil bestaat tussen een individuele aansluiting en een gezinsaansluiting, kan je GRATIS al je gezinsleden aansluiten en dan geniet het hele gezin van de verzekering die naast fietsen en biken, sportactiviteiten zoals wandelen, joggen, zwemmen, atletiek, turnen en fitness dekt.

Clubleden, uw lidmaatschap verloopt via jullie club. Gelieve de betaling te regelen via uw clubverantwoordelijke. De clubs hebben eveneens de mogelijkheid om gegroepeerd online te betalen.

Individueel aangeloten VBR leden kunnen steeds terecht via het contactformulier op deze website voor de verlenging van hun individueel lidmaatschap.


WINTERSTERRITTEN IN VLAAMS BRABANT EN HET BRUSSELS HOOFDST. GEWEST

We zijn bijzonder verheugd dat naast West-Vlaanderen, Oost & Zeeuws Vlaanderen nu ook Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk gewest een volledig Wintersterritten kalender heeft uitgewerkt.

 

Deze informatie kan je uitgebreid terugvinden via het web menu "provincies"


GPS PARCOURS VAN JOUW ORGANISATIES OP DE VBR WEBSITE

VBR organisatoren kunnen nog steeds de GPS parcours opladen op van hun eigen organisaties en dit per afstand.  Ter bescherming van deze parcours zijn deze ENKEL zichtbaar voor VBR leden (na inloggen).

Nog geen login op deze website?  Klik hier en volg de instructies die je ontvangt via email.

De methode om een GPS parcours op te laden kan je terugvinden op de "CLUB DOWNLOADS"

 


NIEUWE PRIVACY VERKLARING

Inzake de nieuwe GDPR verplichtingen voor sportverenigingen heeft de VBR haar privacyverklaring aangepast. 
De nieuwe VBR Vlaanderen privacy verklaring kan je hier terugvinden.

 

 


NIEUWE WEBSITE ONLINE ...

Beste bezoekers,
onze vernieuwde website staat online en via dit vernieuwde platform zullen wij nog meer in staat zijn om jullie beter te informeren.  De pagina breedte werd gevoelig verhoogd wat de leesbaarheid ten goede komt.  Ook de login interface werd grondig aangepast en het gebruikersmenu voor onze club beheerders werd eveneens onder handen genomen. 
Ondanks onze grote zorg bij de indienststelling bestaat de mogelijkheid dat er nog één of andere functie niet optimaal werkt en daarom vragen wij jullie medewerking om dit ons te melden via het contactformulier op deze website.

Wij wensen jullie veel surf plezier!


DE VOORZITTER AAN HET WOORD

Het bestuur van de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme heet jullie allen welkom op de website. Deze heeft als bedoeling zoveel mogelijk informatie naar de leden te brengen langs digitale weg. Intussen hebben jullie als clubverantwoordelijken de kalendergegevens voor 2018-2019 reeds ingebracht. Vanaf begin november 2017 werd jullie  eveneens de mogelijkheid geboden om via diezelfde site jullie leden in te schrijven of hun lidmaatschap te verlengen.

Zoals jullie weten is de BBR sedert  2008 opgesplitst in een Vlaamse afdeling (VBR) en een Franstalige afdeling (FFBC). Deze beide VZW’s werken onder de koepel  BBR-FBC.  Sinds de splitsing in 2008 werkt de VBR  tezamen met de Vlaamse Wielrijdersbond.  Deze samenwerking verschaft ons de voordelen van erkenning, voordelige aansluitingsprijzen en de gepaste verzekeringen. Meteen behoren we tot een grote familie van meer dan 155.000 leden. Het is de bedoeling om die samenwerking constant te optimaliseren en tezelfdertijd onze eigenheid te behouden. Het geheel staat ten dienste van alle wielertoeristen en hun familie.

De verschillende wisselbekers  zowel in winter als in de zomer blijven behouden en staan open voor iedereen. We beschikken over 200 clubs verspreid over gans Vlaanderen. Onze organisaties zijn veelvuldig en laten toe alle dagen  te sporten in alle vrijheid. Als daar nog een goede ontvangst, een goede weg- of veldaanduiding en een prima bevoorrading bijkomt, samen met een gezellige babbel, dan wordt fietsen voor iedereen een feest.

Onze site zal de gepaste links maken met de provinciale VBR afdelingen en de Vlaamse Wielrijdersbond. Denk eraan om jullie website adres in te geven via het login menu “clubbeheer” en klik vervolgens door naar “clubgegevens / functies” zo wordt jullie website automatisch opgenomen in ons globaal cluboverzicht.   

Verzekeringsdocumenten kunnen gedownload worden. Meteen bedanken we langs deze weg en in naam van alle wielertoeristen onze webmeester voor het voortdurend updaten van onze site.

Intussen zijn de uitslagen van jullie organisaties via de site  te raadplegen en worden jullie permanent op de hoogte gehouden aangaande jullie prestaties en de standen in de diverse wisselbekers.

Permanente ritten zijn op onze site te raadplegen.

Mochten er nog  vragen zijn stel ze gerust aan jullie provinciale afgevaardigden of aan het bestuur, die allen als doel hebben de belangen van alle wielertoeristen  te behartigen.
 

Fietsen is vrijheid.

Voor het VBR team.

Herremans Wilfrid
Voorzitter


PRIJZEN ORGANISATIES

Naar aanleiding van het nieuwe seizoen, dat zich aanmeldt hebben wij als VBR in samenwerking met de Raad van bestuur, de provinciale afgevaardigden, onze werkende leden en in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord met de VWB een eigenheid opgebouwd, die we tijdens onze zomer- en winterorganisaties en in samenwerking met onze clubs willen optimaliseren.

Deelnemingsprijzen moeten er zijn om onze organisatoren het nodige dynamisme te geven om op een vrijwillige basis in belang van de sport en het clubgebeuren te blijven organiseren maar tevens om de deelnemers op een correcte  wijze te laten genieten van onze organisaties waar we voor 2018 opteren voor kwaliteit. Denk eraan dat kwalitatieve organisaties vlug gekend zijn en dat de mond aan mond reclame de rest doet met hoge opkomstcijfers als beloning.  In bijlage de aanbevelingen inzake deelnemingsprijzen in verband met jullie organisaties.

We verzoeken jullie hiermede rekening te houden en wensen jullie veel succes.

Dit zijn de officiele deelname prijzen VBR 2018;

 

WEEKRITTEN (ZONDER BEVOORRADING).

Type rit Leden Niet-Leden
Sterrit 1 Euro + 2 Euro
Weekrit 1,5 Euro + 2 Euro

 

WEEKENDRITTEN.

Type rit Leden Niet Leden
Sterrit 1 Euro + 2 Euro
zonder bevoorrading 1,5 Euro + 2 Euro
geen conforme bevoorrading (*) 2 Euro + 2 Euro
met conforme bevoorrading 2,5 euro + 2 Euro
     
Type rit Leden Niet Leden
zonder bevoorrading 2 Euro + 2 Euro
=>Per conforme bevoorrading        +0,5 Euro  
=> Met een Maximum prijs van   3 Euro + 2 Euro

(Vb. 120 km met 2 conforme bevoorradingen 3 Euro + 2 Euro voor niet Leden)

Type rit Leden Niet Leden
Met conforme bevoorradingen    Vrij + 2 Euro
  Leden Niet Leden
Geboren in 2002 of later Gratis + 2 Euro
Type rit Leden Niet Leden
< 60 KM  (met conforme bevoorrading) 3 Euro + 2 Euro
>60 KM   (met conforme bevoorrading) Vrij + 2 Euro

 

Conforme bevoorrading (*)

Sportdrank-Drinkbaar water-Fruit-Versnaperingen-Koeken of Cake. Enkel een wafel of belegde boterham is geen conforme bevoorrading. Bij meerdere bevoorradingposten minstens één post met toilet maar niet in een café.